استراتژی مدیریتی امام (ره)

استراتژی مدیریتی امام (ره)

استراتژی مدیریتی امام (ره)
منشور اخلاقی امام خمینی در مدیریت ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه

تقلید و تبعیت کورکورانه

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

راهکارها

ارتباط با سایر مسئولین پایگاه

یکی از راهکارهایی که می تواند در دفع یا رفع این آسیب موثر واقع گردد، ارتباط ضابطه مند اعضای گروه با سایر مسئولین پایگاه است. این ارتباط را می توان در قالبهای مختلف طراحی کرد. مثلا می توان برای یکی از مسئولین و سرگروه های مسجد، جلسه ای را تعریف کرد که مخاطبانش تمام اعضای مقطع راهنمایی باشند. این ارتباط باعث می شود اعضای گروه غیر از سرگروه خود سایر افراد را نیز ببینند، محاسن آنان را بیابند و حتی در مواردی از آنان الگو بگیرند. استمرار این راهکار باعث می شود گروه به حالت تک قطبی درنیاید. ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه

تقلید و تبعیت کورکورانه

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

عوامل:

    2) افراط در مشاوره

بر هیچ کس پوشیده نیست که «مشاوره فردی» یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها جهت رشد اعضای گروه می باشد. اما چنانچه اعضای گروه در بکارگیری این ابزار افراط نمایند، طبیعتاً برخی مشکلات و سوالات به نتیجه می رسد، اما مشکل دیگری متولد می شود. البته معمولا وقتی افراط در مشاوره صورت می گیرد که فرهنگ مشاوره خصوصی برای اعضای گروه تبیین نشده باشد. فرهنگ مشاوره یعنی بایدها و نبایدهای مشاوره. سرگروه نباید فقط اهمیت، ضرورت و کاربردهای مشاوره را تبلیغ و ترویج نماید بلکه قوانین و مقررات و ملاک های یک جلسه مشاوره را نیز بیان نماید. متأسفانه برخی از اعضای گروه تصورشان از مشاوره این است که تمام مسائل و مشکلات را برای سرگروه بیان کنند و سرگروه هم ارائه طریق نماید بدون اینکه برای خود نقشی قائل شوند و به قول معروف «ریش و قیچی را به دستش می دهند.» وقتی این موضوع چندبار برای عضو گروه تکرار شود، کم کم قدرت تصمیم گیری در وی مختل می گردد و احساس می کند در تمام مسائل -حتی کوچک ترین و جزیی ترین آنها- نیاز به مشورت دارد. در اینجا منظور از افراط در مشاوره هم افراط در کمیت مشاوره است هم در کیفیت آن.   ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه

تقلید و تبعیت کورکورانه

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

عوامل

ب) عوامل مربوط به اعضای گروه

1) روحیه عوامانه

برخی تیپ های شخصیتی هستند که در پذیرش یک «اندیشه» یا یک «رفتار» مقاومت نمی کنند. این افراد خیلی به «صحت و حقانیت» اندیشه یا رفتار کاری ندارند، بلکه اگر آن اندیشه و رفتار دارای ظواهر مقبول باشد، آن را به راحتی قبول می کنند. این همان روحیه ای است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان روحیه عوامانه تعبیر می کنند.

ادامه مطلب

تقلید و تبعیت کورکورانه

تقلید و تبعیت کورکورانه

آسیب ششم: تقلید و تبعیت کورکورانه

یکی از آسیب های جدی در این نوع فعالیت، تبعیت و تقلید کورکورانة اعضای گروه از سرگروهشان است. آنها بدون آگاهی و بصیرت در رفتار و پندار و گفتار از سرگروه خود پیروی می کنند. ادامه مطلب

محصور شدن روابط

محصور شدن روابط

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

راهکارها:

این آسیب بر اثر عواملی که ذکر شد بوجود می آید اما براحتی می توان از بوقوع پیوستن چنین آسیبی جلوگیری کرد و حتی اگر هم آسیب وارد شد قابلیت درمان آن وجود خواهد داشت. در این قسمت به قسمتی از راهکارهای مناسب پرداخته خواهد شد. ادامه مطلب

محصور شدن روابط

محصور شدن روابط

آسیب شناسی سرگروه

آسیب پنجم: محصور شدن روابط

افرادی که به عنوان سرگروه در نظر گرفته می شوند، ممکن است به طور معمول در یک گروه یا بخش دیگری مشغول فعالیت بوده اند و در آنجا دوستانی برای خود داشته اند. توجه نکردن و قطع ارتباط با این دوستان قدیمی یکی از آسیب هایی است که دامان برخی سرگروهها را می گیرد. گاهی اوقات دیده شده فردی که به عنوان سرگروه در نظر گرفته شده، بدون در نظر گرفتن دوستان و دوستیهای قبلی و قدیمی تمام توجه خود را به مسئولیت جدید معطوف می سازد و دوستان قبلی خود را فراموش می کند به این معنا که اگر آنها را بطور تصادفی ملاقات کند احوالشان را جویا می شود اما اگر آنها را دو یا سه هفته هم ندید برایش مهم نیست. ادامه مطلب

عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

آسیب شناسی سرگروه

آسیب چهارم:عدم هماهنگی با سیاستهای پایگاه

راه کارها:

1)برگزاری جلسات مشترک هماهنگی

یکی از کارهایی که حتماً می بایست در تشکیلات مسجد و پایگاههای بسیج لحاظ شود این است که؛ در یک بازه زمانی معین جلساتی جهت هماهنگی بیشتر فعالیتها با حضور سرگروهها و مسئولین سایر بخشها برگزار شود. اینکه این جلسات با چه فاصله زمانی از هم برگزار شود تابع شرایط و ویژگیهای آن پایگاه است. اما موضوعی که مسلم است، این است که وجود چنین جلساتی بسیار لازم و ضروری است. موضوع این جلسات می بایست بیشتر اطلاع رسانی برنامه ها، هماهنگ سازی سیاستها و برنامه ها، نقد برنامه های مهم و… باشد. برگزاری این جلسات موجب می شود اگر انتقادی از برنامه های برگزار شده یا سیاستهای اعمال شده وجود دارد، براحتی مطرح شود آن هم در یک فضای آرام و بدون تشنج و بدون پیامدهای منفی. در این جلسات می توان برنامه یک ماهه یا سه ماهه مسجد را همراه با اولویت بندی آن اعلام کرد. برای بوجود نیامدن تداخل در برنامه های گروهها و سایر بخشها حداکثر تلاش را نمود. ادامه مطلب